Vastgoed

Zorg voor onroerend goed, daar staan we voor. Commerciële partijen zoals projectontwikkelaars, aannemers en adviesbureaus kunnen bij ons terecht voor een gedegen advies en bijstand, of het nu gaat over de civiele vastgoedpraktijk of de bestuursrechtelijke vastgoedpraktijk.

Civiele vastgoedpraktijk

Onze civiele vastgoedpraktijk behandelt zaken die met de verwerving, ontwikkeling, exploitatie en het beheer van vastgoed verband houden. Bijvoorbeeld juridische bijstand in een bouwarbitragegeschil. Of een advies over de vast te leggen afspraken in een aannemingsovereenkomst, zodat een bouwgeschil juist kan worden voorkomen. Ook voor huurgeschillen kunt u ons benaderen. 

Bestuursrechtelijke vastgoedpraktijk

Bent u bezig met het ontwikkelen, verplaatsen of uitbreiden van vastgoed? Dan krijgt u te maken met bestemmingsplannen, met omgevingsvergunningen of met regelgeving van het waterschap of de provincie. Al deze regelgeving brengt meestal allerlei beperkingen met zich mee. Onze bestuursrechtelijke vastgoedpraktijk richt zich op de begeleiding van partijen bij het realiseren van hun bouwplannen. Wij adviseren u over het wegnemen van belemmeringen en staan u in het traject dat daarop volgt met kennis van zaken bij. Zie ook het expertisegebied Ruimtelijke Ordening.

Onze Vastgoed professionals

Mr. A.P. (Bram) Cornelissen

Advocaat en Vennoot
Lees meer

Mr. N. (Natasja) Robijn-Meijer

Advocaat en Vennoot
Lees meer