Ruimtelijke ordening

Heeft u te maken met een geweigerde omgevingsvergunning, een bestemmingsplan of een handhavingsbesluit?  Wij zijn op de hoogte van de actuele regelgeving op ruimtelijk gebied en adviseren u met gedegen kennis van zaken.

Het juridisch ordenen van de ruimte in Nederland

De bevolkingsdichtheid in Nederland is groot. Daarom is het juridisch ordenen van de ruimte in Nederland van groot belang. Bestemmingsplannen, vergunningen voor het bouwen en aanleggen van werken, maar ook grondexploitatieovereenkomsten en planschade – het zijn allemaal onderwerpen die horen bij het vakgebied van de ruimtelijke ordening.

De overheid heeft in het ruimtelijk bestuursrecht bevoegdheden die diep kunnen ingrijpen in de rechten van u als burger of bedrijf. Deze bevoegdheden kunnen vergaande gevolgen hebben, ook in financieel opzicht. Het maakt immers nogal uit of u op uw perceel wel of niet mag bouwen of als uw perceel geheel of gedeeltelijk voor natuur wordt bestemd. Toch mag de overheid daarover beslissen en bent u daaraan gebonden.

Veranderende wetgeving

De wetgeving verandert voortdurend en in een rap tempo. In 2008 is de Wet ruimtelijke ordening ingrijpend vernieuwd en in maart 2010 trad de Crisis- en herstelwet in werking, die vooral in het ruimtelijk bestuursrecht behoorlijke veranderingen teweeg heeft gebracht. Amper een half jaar later kwam de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en waarschijnlijk treedt in 2021 de nieuwe Omgevingswet in werking.

Onze specialisten zijn goed op de hoogte van de geldende en de komende regelgeving en zij  staan u graag bij, zowel met een goed advies als met deskundige bijstand als het tot een procedure komt.

Onze Ruimtelijke ordening professionals

Mr. A.P. (Bram) Cornelissen

Advocaat en Vennoot
Lees meer

MR. J. (JOHAN) VAN GRONINGEN

Advocaat en Vennoot
Lees meer