Bestuursrecht

Het bestuursrecht gaat over de regels waaraan de bestuursorganen van de overheid zich moeten houden bij het nemen van besluiten. Als geen ander weten wij de weg in de bijzondere wereld van het bestuursrecht.

Regels en overheidsbesluiten

Heeft u te maken met vergunningen, ontheffingen, handhavingsbesluiten (bestuursdwang en een dwangsom), bestemmingsplannen of onteigeningsbesluiten? Op (bijna) alle overheidsbesluiten is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. En, om het nog wat ingewikkelder te maken, daarnaast ook nog zogeheten sectorale wetgeving, zoals de Wet milieubeheer, de Wet ruimtelijke ordening en de Wet natuurbescherming.

Oplossen van bestuursrechtelijke kwesties

Heeft u een bestuursrechtelijk geschil? Onze advocaten beschikken over jarenlange werkervaring bij verschillende overheidsinstellingen. Daardoor zijn wij in staat bedrijven en particulieren gericht en deskundig te adviseren. Zo nodig staan wij u bij om tegen overheidsbesluiten te procederen.

Onze Bestuursrecht professionals

Mr. A.P. (Bram) Cornelissen

Advocaat en Vennoot
Lees meer

MR. J. (JOHAN) VAN GRONINGEN

Advocaat en Vennoot
Lees meer