Milieurecht

Het milieurecht is een belangrijk onderdeel van ons werk, omdat wij ons van oudsher richten op de agrarische ondernemer. Vooral zij hebben te maken met dit onderdeel van het recht. Wij kennen als geen ander de ins en outs van dit bijzondere rechtsgebied.

Milieurecht: omgaan met milieuvraagstukken

Geur, ammoniak, stikstof, fijnstof, afvalstoffen en geluid. Zomaar een aantal voorbeelden uit het milieurecht. Zij hebben gemeen dat ze op de één of andere wijze de leefomgeving aantasten. Daarom heeft de wetgever allerlei wetten en regelingen in het leven geroepen die de leefomgeving beschermen. De Wet Milieubeheer is daarvan de belangrijkste. Deze wet is de basis voor milieuvergunningen, maar ook voor bijvoorbeeld milieueffectrapportages (Mer).

Maar er zijn meer milieuwetten. Denkt u bijvoorbeeld aan de Wet geluidhinder, de Wet bodembescherming en de Wet geurhinder en veehouderij. Daarnaast is er nog specifieke regelgeving voor ammoniak en stikstof, wetgeving waar vooral agrariërs mee te maken hebben. 

Activiteitenbesluit

De overheid voert al geruime tijd het beleid om zoveel mogelijk bedrijven onder het zogeheten Activiteitenbesluit te brengen, waardoor steeds vaker alleen nog de grotere bedrijven een milieuvergunning nodig hebben. Juist ook over het Activiteitenbesluit kunnen allerlei geschillen ontstaan, bijvoorbeeld als niet duidelijk is of een melding nodig is of wanneer de toepassing van regels uit het besluit vragen oproept.

Wij maken u wegwijs in de zeer gedetailleerde en gecompliceerde wet- en regelgeving met betrekking tot het milieurecht.

Onze Milieurecht professionals

MR. J. (JOHAN) VAN GRONINGEN

Advocaat en Vennoot
Lees meer

Mr. A.P. (Bram) Cornelissen

Advocaat en Vennoot
Lees meer