Natuurbescherming

Als bedrijf of particulier kunt u er zomaar mee te maken krijgen: regelgeving op het gebied van natuurbescherming. Heeft u te maken met de Wet Natuurbescherming? Wij zijn goed thuis in deze wet- en regelgeving. 

De Wet natuurbescherming, grote kans dat u er mee te maken heeft. Zeker sinds de Afdeling bestuursrechtspraak eind mei PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) naar de prullenbak verwees. Heel veel projecten – soms ook voor de bouw van een enkele woning – zijn daardoor geblokkeerd. Maar met de nodige creativiteit is er ook nog veel mogelijk.

Natuur en de wet

Nederland heeft een uitgebreid stelsel van wet- en regelgeving, waarvan de Wet natuurbescherming de belangrijkste is. Deze wet beschermt zowel natuurgebieden als soorten, variërend van de bekende rugstreeppad en das tot de vleermuis, de huismus en de ransuil. De regelgeving op het gebied van de natuurbescherming wordt steeds belangrijker, vooral door de invloed van Europese richtlijnen en verordeningen, zoals de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen liggen aan de basis van het netwerk van Europese natuurgebieden, de zogeheten Natura 2000-gebieden.

Heeft u te maken met de Wet natuurbescherming? Of levert de stikstofuitspraak voor u problemen op? Wij zijn goed thuis in de wet- en regelgeving, of het nu gaat om de Nederlandse wetgeving of om Europese richtlijnen.

Onze Natuurbescherming professionals

MR. J. (JOHAN) VAN GRONINGEN

Advocaat en Vennoot
Lees meer

Mr. A.P. (Bram) Cornelissen

Advocaat en Vennoot
Lees meer