Aansprakelijkheidsrecht

Iedereen in Nederland draagt zijn eigen schade, dat is het uitgangspunt. Heeft iemand anders u schade toegebracht? Wij zoeken voor u uit wie aansprakelijk is voor de schade en staan u waar nodig bij. 

Brengt een ander u schade toe?

De hoofdregel luidt dat iedereen zijn eigen schade draagt, maar dat wil niet zeggen dat dat in alle gevallen zo is. Er kunnen zich omstandigheden voordoen dat een ander voor de schade aansprakelijk is. Bijvoorbeeld omdat een ander zich op een bepaalde wijze heeft gedragen of juist handelingen heeft nagelaten. Het kan gaan om een bedrijf of particulier, maar ook om overheden.

Wij staan u bij!

In veel gevallen is iemand aansprakelijk omdat hij of zij onrechtmatig heeft gehandeld of wanprestatie heeft geleverd. Aansprakelijkheid kan ook een gevolg zijn rechtmatig handelen, zoals onverschuldigde betaling, planschade, nadeelcompensatie of onteigening.

Of u aanspraak kunt maken op schadevergoeding verschilt per geval. Wij staan u bij in onderhandelingen over schadegevallen. Is er geen schikking mogelijk? Dan verlenen wij juridische bijstand in daaropvolgende aansprakelijkheidsprocedures.

Onze Aansprakelijkheidsrecht professionals

Mr. A. (Arjan) Buth

Advocaat
Lees meer

Mr. A. (Arjan) Teeuw

Advocaat
Lees meer