Algemene voorwaarden

Op de dienstverlening van Den Hollander Advocaten B.V. zijn de algemene voorwaarden van Den Hollander Advocaten B.V. van toepassing, waarin onder meer een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen, Nederlands recht van toepassing is verklaard en de rechtbank Rotterdam exclusief als bevoegde rechter is aangewezen. Deze voorwaarden staan aan de achterzijde van ons briefpapier gedrukt, worden desgewenst op aanvraag toegezonden of zijn via onderstaande link te downloaden.

Download hier