Rechter stelt Regeling Fosfaatreductieplan 2017 in kort geding buiten werking 

Vandaag heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank ‘s-Gravenhage in kort geding vonnis gewezen in een zaak tussen biologische melkveehouders en de Staat der Nederlanden over de Regeling Fosfaatreductieplan 2017. Dit plan heeft als doel de fosfaatproductie te beperken door melkveehouders te verplichten hun veestapel te verminderen tot het niveau van 2 juli 2015.

 

Den Hollander Advocaten trad in de kort geding procedure op namens een groep biologische melkveehouders. Zij worden volgens de rechter onevenredig hard getroffen door de Regeling, omdat zij vóór de referentiedatum van 2 juli 2015 reeds onomkeerbare financieringsverplichtingen waren aangegaan voor het opstarten en uitbreiden van hun bedrijven.

 

Daarnaast oordeelt de rechter dat biologische melkveehouders in het bijzonder worden getroffen door de Regeling, nu zij niet bijdragen aan het fosfaatoverschot. Biologische melkveehouders blijven met hun mestproductie binnen de normen van de Nitraatrichtlijn zonder dat zij de derogatie nodig hebben, aldus de rechter.

 

De Regeling was bovendien niet voorzienbaar en bood geen enkele mogelijkheid van compensatie. De Regeling is daarom onmiskenbaar onverbindend jegens de groep biologische veehouders. Zij behoeven hun veestapel niet te verminderen tot het niveau van 2 juli 2015.

 

Het kort geding vonnis is gepubliceerd en kunt u hier raadplegen.

 

Heeft u vragen over de Regeling Fosfaatreductieplan 2017, dan kunt u contact opnemen met  mr. W.M. (Marcus) Bijloo  of mr. A.C. (Arjan) Teeuw.