FLEXIBEL WERKEN

FLEXIBEL WERKEN

FLEXIBEL WERKEN

 

Per 1 januari 2016 zijn de mogelijkheden voor werknemers om flexibeler te gaan werken verruimd. Was het voor die tijd voor een werknemer al mogelijk bij zijn werkgever een verzoek in te dienen om aanpassing van zijn arbeidsduur, met ingang van dit jaar kan hij ook vragen om een wijziging van zijn arbeidstijden en/of om een verandering van arbeidsplaats.

 

Werkte een werknemer bijvoorbeeld eerst van 08.00 – 12.00 uur, dan kan hij zijn werkgever verzoeken voortaan van 13.30 – 17.30 te mogen werken. Of hij kan zijn werkgever vragen voortaan thuis te mogen werken in plaats van op kantoor.

 

Er is wel een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Dit zijn:

  • de werknemer dient, op het moment dat hij de wijziging wil laten ingaan, minstens een half jaar in dienst te zijn;
  • de werknemer dient zijn verzoek minstens twee maanden vóór de door hem gewenste ingangsdatum schriftelijk in te dienen.

 

De werkgever dient minimaal een maand voor de gewenste ingangsdatum te beslissen op het verzoek. Doet hij dit niet, dan gaat de aanpassing waar de werknemer om heeft verzocht automatisch in. Overigens kan een verzoek om aanpassing van de arbeidsduur of de arbeidstijden alleen worden afgewezen indien de werkgever daar zwaarwegende bedrijfsbelangen bij heeft. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan ernstige gevolgen voor de inroostering, voor de bedrijfsvoering of voor de veiligheid, dan wel bij de herbezetting van vrijgekomen uren (bij een vermindering van de arbeidsduur) of het niet voorhanden zijn van voldoende werk (bij een vermeerdering van de arbeidsduur). Gaat het om een verzoek om op een andere plaats te mogen werken, dan moet de werkgever een afwijzing van dit verzoek wel motiveren, maar geldt niet de zware eis dat hij het verzoek alleen maar mag afwijzen op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen.

 

Heeft de werknemer een verzoek om aanpassing gedaan, dan dient hij vervolgens minimaal een jaar te wachten voordat hij weer een verzoek kan doen, ongeacht of zijn eerdere verzoek is afgewezen of ingewilligd.

 

Bij cao, dan wel via schriftelijke overeenstemming met de ondernemingsraad of personeelsvereniging kan worden afgeweken van deze Wet flexibel werken.

 

Ten slotte is van belang dat de wet niet geldt voor bedrijven die minder dan tien werknemers in dienst hebben, voor zover het een verzoek om aanpassing van de arbeidsduur betreft. Gaat het om een verzoek om aanpassing van de arbeidstijden of de werkplek, dan zijn ook deze bedrijven gebonden aan de wet.