Vastgoed

Vragen?

Onze contactpersonen zijn

mr. A.P. (Bram) Cornelissen

 

Neem contact op

 

mr. N (Natasja) Robijn-Meijer

 

Neem contact op

Zorg voor onroerend goed

De vastgoedpraktijk van Den Hollander Advocaten bestaat uit een civiele en een bestuursrechtelijke praktijk. De civiele vastgoedpraktijk behandelt zaken die met de verwerving, ontwikkeling, beheer en exploitatie van vastgoed verband houden. Soms gaat het om juridische bijstand in een bouwgeschil, maar vaak wordt ook advies gegeven over de vast te leggen afspraken in een aannemingsovereenkomst, zodat een toekomstig bouwgeschil kan worden voorkomen. Ons kantoor treedt op voor commerciële partijen, zoals projectontwikkelaars, aannemers, opdrachtgevers en adviesbureaus.

 

De bestuursrechtelijke vastgoedpraktijk richt zich op de begeleiding van partijen bij het realiseren van hun bouwplannen. Het ontwikkelen, verplaatsen of uitbreiden van vastgoed is afhankelijk van bestemmings- en andere plannen. Deze plannen brengen regelmatig beperkingen met zich mee. De advocaten van Den Hollander Advocaten adviseren u over hoe deze belemmeringen weggenomen kunnen worden en staan u in het traject dat daarop volgt met kennis van zaken bij. Zie ook het expertisegebied Ruimtelijke Ordening.