Ruimtelijke ordening

Vragen?

Onze contactpersoon is
mr. A.P. (Bram) Cornelissen

 

Neem contact op

 

Het juridisch ordenen van de ruimte in Nederland

Het ruimtelijk bestuursrecht gaat over bestemmingsplannen, vergunningen om te bouwen en werken te realiseren, maar ook over bijvoorbeeld grondexploitatieovereenkomsten en planschade. De overheid heeft in het ruimtelijk bestuursrecht bevoegdheden die diep kunnen ingrijpen in rechten van burgers en bedrijven en die daarom vergaande gevolgen kunnen hebben, ook in financieel opzicht. Bovendien verandert de wetgeving voortdurend en in een rap tempo. Zo is de Wet ruimtelijke ordening in 2008 ingrijpend vernieuwd en trad in maart 2010 de Crisis- en herstelwet in werking, die vooral in het ruimtelijk bestuursrecht behoorlijke veranderingen teweeg heeft gebracht. Amper een half jaar later kwam de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en sinds enige tijd werkt het rijk aan een nieuwe Omgevingswet.

 

Bij Den Hollander Advocaten werken specialisten met gedegen kennis van de actuele regelgeving op ruimtelijk gebied. U kunt bij hen terecht voor alle vragen op dit terrein, of dat nu een geweigerde omgevingsvergunning is, een bestemmingsplan of een handhavingsbesluit.