Overeenkomstenrecht

Vragen?

Onze contactpersoon is

mr. N (Natasja) Robijn-Meijer

 

Neem contact op

 

Afspraak is afspraak

Dagelijks sluiten ondernemers tal van overeenkomsten. Over wat juridisch gezien in een overeenkomst moet worden opgenomen, bestaan bij ondernemers regelmatig onduidelijkheden. Ook over de wijze van uitvoering van afspraken uit de overeenkomst rijzen vaak vragen: is een en ander conform afspraak, is de uitgevoerde prestatie deugdelijk en meer van dit soort kwesties.

 

Den Hollander Advocaten adviseert ondernemers over de zaken die in de overeenkomst opgenomen zouden moeten worden en onze specialisten staan u met raad en daad bij tijdens de onderhandelingen over uw contract. Daarnaast geven wij u advies wanneer u zich afvraagt of de andere partij de overeenkomst op de juiste wijze heeft uitgevoerd, dan wel in de situatie waarin u zich afvraagt of u aan al uw verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Ditzelfde geldt voor algemene voorwaarden.

 

Wanneer een procedure over de inhoud, uitvoering of uitleg van een overeenkomst onafwendbaar is, verlenen de advocaten van Den Hollander Advocaten u graag deskundige bijstand.