Natuurbescherming

Vragen?

Onze contactpersoon is

mr. J. (Johan) van Groningen

 

Neem contact op

 

Natuur en de wet

Enkele jaren geleden speelde de regelgeving op het gebied van de natuurbescherming nauwelijks een rol. Onder invloed van Europese richtlijnen en verordeningen is dat sterk veranderd. Nederland heeft intussen een uitgebreid stelsel van wet- en regelgeving ontwikkeld. De bekendste zijn de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet. Intussen blijft ook de Europese regelgeving van belang, bijvoorbeeld de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn, op basis waarvan het netwerk van Europese natuurgebieden wordt beschermd, de zogeheten Natura 2000-gebieden. Veel bedrijven en soms ook particulieren hebben er inmiddels mee te maken gekregen.

 

Onze advocaten zijn goed thuis in de wet- en regelgeving op het gebied van de natuurbescherming. Voor advies of voor juridische bijstand in een procedure kunt u bij hen terecht.