Milieurecht

Vragen?

Onze contactpersoon is
mr. J. (Johan) van Groningen

 

 

Neem contact op

Omgaan met milieuvraagstukken

Het milieurecht heeft betrekking op een groot aantal milieuaspecten, zoals geur, ammoniak, stikstof, fijnstof, afvalstoffen en geluid, kortom aspecten die op de een of andere wijze de leefomgeving aantasten. Tot het milieurecht behoren allerlei wetten en regelingen, waarvan de Wet milieubeheer de belangrijkste is. Deze wet is de basis voor milieuvergunningen, maar ook voor bijvoorbeeld milieueffectrapportages (Mer). Al geruime tijd voert de overheid trouwens het beleid zoveel mogelijk bedrijven onder het zogeheten Activiteitenbesluit te brengen, waardoor steeds vaker alleen nog de grotere bedrijven een
milieuvergunning nodig hebben.

 

Bekende milieuwetten zijn de Wet geluidhinder, de Wet luchtkwaliteit, de Wet bodembescherming en de Wet geurhinder en veehouderij. Specifieke regelgeving is er ook voor ammoniak en stikstof, wetgeving waarmee vooral agrariërs te maken hebben. Omdat Den Hollander Advocaten van oudsher is gericht op de agrarische ondernemer, kunnen onze advocaten u als geen ander wegwijs maken in deze vaak zeer gedetailleerde en gecompliceerde wet- en regelgeving over het milieurecht.