Goederenrecht

Vragen?

Onze contactpersoon is

mr. (Arjan) A.C. Teeuw

 

Neem contact op

 

Eigendom, gebruik en zekerheid

Het goederenrecht gaat over eigendomsvraagstukken, rechten van erfdienstbaarheid, rechten van vruchtgebruik, opstal, erfpacht en zekerheden, zoals pand en hypotheek. Al deze onderwerpen zien op de verhouding tussen een persoon en een goed, zoals onroerende zaken of vermogensrechten. Het gaat dan bijvoorbeeld over vragen: Wie is eigenaar van een (roerend of onroerend) goed? Wat houdt het op mijn perceel gevestigde recht van erfdienstbaarheid in? Hoe dient het erfpachtcontract te luiden? Moet ik een recht van opstal vestigen? Welke zekerheid geeft een pand- of hypotheekrecht?

 

Den Hollander Advocaten adviseert en procedeert veelvuldig over deze rechten en zekerheden. Wij staan u bij met specialistische kennis over deze zaken.