Bestuursrecht

Vragen?

Onze contactpersonen voor bestuursrechtelijke aangelegenheden is

mr. A.P. (Bram) Cornelissen

 

Neem contact op

 

en voor civielrechtelijke aangelegenheden

mr. M. (Marijn) Trouwborst

 

Neem contact op

Overheid

Het bestuursrecht gaat over de regels waaraan de bestuursorganen van de overheid zich moeten houden bij het nemen van besluiten. Dat kunnen vergunningen zijn, ontheffingen, handhavingsbesluiten (bestuursdwang en een dwangsom),maar bijvoorbeeld ook bestemmingsplannen of onteigeningsbesluiten. Op alle overheidsbesluiten is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing, maar daarnaast ook bijna altijd nog een of meer andere zogeheten sectorale wetten. Daarbij kunt u denken aan de Wet milieubeheer, de Wet ruimtelijke ordening en de Natuurbeschermingswet 1998.

 

Bij Den Hollander Advocaten zijn diverse advocaten werkzaam die beschikken over een jarenlange werkervaring bij verschillende overheidsinstellingen. Daardoor weten zij als geen ander de weg in de bijzondere en complexe wereld van het bestuursrecht en zijn zij in staat bedrijven en particulieren gericht en deskundig in bestuursrechtelijke kwesties te adviseren en zo nodig ook tegen overheidsbesluiten te procederen.