Arbeidsrecht

Vragen?

Onze contactpersoon is mr. N. (Natasja) Robijn-Meijer

 

Neem contact op

 

Arbeidsverhoudingen

De arbeidsrechtspecialisten van Den Hollander Advocaten staan werkgevers en werknemers bij in alle zaken die te maken hebben met arbeidsverhoudingen. Zij adviseren over individuele arbeidsovereenkomsten, ontslag, reorganisaties, de positie van statutair bestuurders, de Wet op de ondernemingsraden (WOR), zieke werknemers, re-integratie, CAO-kwesties en andere arbeidsrechtelijk gerelateerde zaken. In conflictsituaties proberen zij met u een oplossing te bereiken voor het gerezen geschil. Mocht dat niet mogelijk zijn en een procedure is onvermijdelijk, dan staan zij u daarin bij.