Agrarisch recht en visserij

Vragen?

Onze contactpersoon is

mr. W.M. (Marcus) Bijloo

 

Neem contact op

 

Van teelt en vangst tot schap

Het agrarisch recht is een ingewikkeld en omvangrijk expertisegebied. De advocaten van Den Hollander Advocaten behandelen verschillende typen zaken over dit onderwerp. Zo zijn zij gespecialiseerd in pachtzaken en behandelen zij voorts zaken over (internationale) agrarische handel, erfpacht, landinrichting, kwekersrecht, afwikkeling van samenwerkingsverbanden, GMO-regelgeving en quota. Ook adviseren zij over in- en verkoopvoorwaarden en overige handels- en betalingsvoorwaarden voor deze branche. Den Hollander Advocaten treedt onder meer op voor agrariërs, handelaren, exporteurs, coöperaties van boeren en tuinders, rentmeesters, kwekers, de voedingsmiddelenindustrie, beleggers en andere aan de agrarische sector gelieerde bedrijven .

 

Naast advisering houden de advocaten van Den Hollander Advocaten zich bezig met procedures over het agrarisch recht. Deze procedures worden zowel gevoerd voor verschillende arbitrage-instituten, onder meer onder toepasselijkheid van diverse handelsvoorwaarden, zoals RUCIP, NAO, VBNA-VENEXA, VAVI, AVZ, FIS en CONFREUROP, maar ook voor de (overheids)rechter.

Een specifiek onderdeel van het agrarisch recht is de visserij. Door de ligging in het Deltagebied weten veel visserijbedrijven ons kantoor te vinden. In de loop der jaren is specialistische kennis over de binnen- en kustvisserij opgebouwd.

 

Tot het expertisegebied Agrarisch recht en Visserij behoren ook bestuursrechtelijke aangelegenheden, zoals het milieurecht, gezondheids- en welzijnsregelgeving voor dieren, mestwetgeving, ruimtelijke ordening en natuurbescherming. Voor nadere informatie hierover wordt u verwezen naar de expertisegebieden: Milieurecht, Ruimtelijke Ordening en Natuurbescherming.