Aansprakelijkheidsrecht

Vragen?

Onze contactpersoon is

mr. A. (Arjan) Buth

 

Neem contact op

 

Schade?

Hoofdregel in het Nederlandse recht is dat iedereen zijn eigen schade draagt. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen dat een ander, omdat deze zich op een bepaalde wijze heeft gedragen of juist handelingen heeft nagelaten, voor de schade aansprakelijk is. Het kan gaan om een bedrijf of particulier die u schade heeft toegebracht, maar ook om overheden.

 

Het aansprakelijkheidsrecht kent een grote verscheidenheid. Basis voor aansprakelijkheid is doorgaans dat iemand onrechtmatig handelt, of wanprestatie pleegt waardoor u schade lijdt. Het kan gaan om bijvoorbeeld een onjuist advies, een ten onrechte geweigerde vergunning, een gebrekkig product of een schending van een maatschappelijke norm. Schade kan ook ontstaan door rechtmatig handelen, zoals bij onverschuldigde betaling, planschade, nadeelcompensatie of onteigening.

 

Of er in een specifieke zaak ruimte is voor schadevergoeding, verschilt per geval. De advocaten van Den Hollander Advocaten staan regelmatig cliënten bij in onderhandelingen over schadegevallen. Is er geen schikking mogelijk, dan verlenen zij cliënten juridische bijstand in daaropvolgende aansprakelijkheidsprocedures.