Onderhandelingen afbreken: mag dat?

Mogen onderhandelingen over contracten altijd zonder gevolgen worden afgebroken? Dit is een vraag die veel ondernemers bezig houdt. Ook in de rechtspraak is dit een veelvoorkomend onderwerp. Onlangs nog is hierover door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden nog een arrest gewezen.

 

Uitgangspunt in de rechtspraak is én blijft dat onderhandelingen door één van de beoogd contractspartijen mogen worden afgebroken zonder dat dit (financiële) gevolgen heeft.

 

Afbreken zonder (financiële) gevolgen is niet mogelijk, indien de onderhandelingspartner er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat een contract tot stand zou komen of in situaties waarin het afbreken gelet op andere omstandigheden van het geval onaanvaardbaar zou zijn. Dit noemen we het ‘totstandkomingsvertrouwen’. Indien daarvan sprake is mag niet worden afgebroken, tenzij aan de onderhandelingspartner het zogenaamde positief contractsbelang wordt vergoed. De vergoeding die dan betaald dient  te worden is gelijk aan het bedrag tussen de situatie waarin er geen contract is (door het afbreken van de onderhandelingen) en de situatie dat er wel een contract tot stand zou zijn gekomen en deze ook zou worden nagekomen. Dit betekent dat onder meer gederfde winst dient te worden vergoed.

Er kan zich ook nog een tussensituatie voordoen. Dat is het geval waarin het een partij nog wel vrijstaat de onderhandelingen af te breken, maar alleen als hij aan zijn onderhandelingspartner de door deze partner gemaakte kosten vergoedt. Deze kostenvergoeding wordt in de rechtspraak ook wel aangeduid als het vergoeden van het negatief contractsbelang.  Daaronder worden begrepen de kosten die gemoeid zijn met de onderhandelingen.

 

Of in een bepaald geval onderhandelingen zonder gevolgen afgebroken kunnen worden, hangt van de specifieke omstandigheden van dat geval af. Vraagt u zich af of u lopende onderhandelingen kunt afbreken zonder gevolgen of heeft uw onderhandelingspartner onlangs de onderhandelingen met u afgebroken. De advocaten van Den Hollander Advocaten adviseren u graag.

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*